Serv&cal
Inici
Serveis
Calibratge
Contacte
Castellano Catalá
Serveis


CALIBRATGE:

El calibratge d'instruments i processos s'efectua segons els procediments desenvolupats per SERV&CAL o, en cas de sol.licitar-ho, els utilitzats pels propis clients.
La totalitat dels serveis de calibratge estan realitzats per un equip de professionals, amb una àmplia expèriencia en el  món del calibratge, i amb una preparació i formació que està avalada per la confiança dipositada pels nostres clients d'arreu del país.
Per a la realització dels calibratges s'utilitzen patrons amb traçabilitat garantida, certificats per un organisme acreditat ENAC o equivalent.

ASSESSORIA:

Assessoria pel disseny i implantació del sistema de Gestió de la Qualitat:

  • Consultoria i implantació del sistema
  • Serveis d'assessorament continu a la gestió de la qualitat
  • Formació dels responsables de la qualitat i seguiment de la implantació

REPARACIÓ D'EQUIPS:

Pressupostos de reparació d'equips de laboratori:

  • Sector analítica i quiròfan humà.
  • Sector analítica i quiròfan animal.
  • Equips per al control de qualitat en producció.
  • Laboratoris de recerca i desenvolupament.


Serveis