Serv&cal
Inici
Serveis
Calibratge
Contacte
Castellano Catalá
Calibratge


TEMPERATURA I HUMITAT:

Estufes, forns mufles
Neveres, Congeladors tipus Arcón
Banys termostàtics,termostats solids
Termometres digitals i de mercuri
Termoresistències i termoparells,temperatures en procés
Cambres climatiques

MASSA
Balances analítiques
Balances de precisió
Balances d'humitat
Balances industrials

EQUIPS DE LABORATORI
Espectrofotòmetres
Colorímetres i esprectrocolorímetres
Refractòmetres digital i d'Abbe
Brillometres
Viscosímetres (Brookfield,Haake,Krebs-Stoner,Copa Ford)
pH metre, valoradors, conductímetres
Autoclaus


Calibratge